PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA
W ZIELONEJ GÓRZE

PLAN    ZAMÓWIEŃ    PUBLICZNYCH – zobacz


Dostawa paliwa dla jednostek PSP z terenu Zielonej Góry

 

Doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze w pojazd wsparcia wraz z wyposażeniem niezbędny do prowadzenia skutecznych działań ratownictwa chemicznego i ekologicznego oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii oraz pożarów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2018 © Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze
Designed by Rafał Szmigielski