Kierownictwo

bryg. Maksymilian Koperski 

p.o. Komendant Miejski PSP w Zielonej Górze

tel. 48 68 457 56 00
email: m.koperski@straz.zgora.pl