Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

mł. bryg. mgr Ryszard Gura

zastępca Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego
tel. 48 68 457 56 52 
email: r.gura@straz.zgora.pl